Klasická masáž

Jej cieľom je dodať harmóniu tela a mysle. Masáž zlepšuje prekrvenie pokožky, podkožia a svalov. Výsledkom preto nie je len uvoľnenie a oddych, ale tiež posilnenie zdravia a zvýšená odolnosť organizmu.

Klasická masáž je súbor masérskych hmatov, ktorých účelom je uvoľnenie alebo tonizácia svalov. Okrem základných masérskych hmatov sa používajú aj iné techniky a pomocou nich dochádza k prinavráteniu pôvodnej svalovej kondície. Ak je vykonávaná pomaly – uvoľňuje, ak je vykonávaná rýchlo – tonizuje svaly. Pomáha uvolňovať stuhnuté a bolestivé svaly a podieľa sa na lepšom vyplavovaní odpadových látok z organizmu.  Priaznivo vplýva na zmeny vyvolané prekonanými chorobami alebo fyzickou či psychickou námahou.

Masáž

Celková masáž je vhodná pre unavených a prepracovaných ľudí, na pestovanie tela alebo pre športovcov. Slúži na upokojenie alebo povzbudenie. Pozostáva z masáže dolných končatín, horných končatín, chrbta v ľahu a sede, brucha, hrudníka, hlavy a tváre. Trvanie masáže 90 – 120 minút.

Čiastková masáž uprednostňuje sa v liečebnom procese. Častá je u športovcov a klientov s bolesťami chrbta a šije, bolesťami dolných a horných končatín. Trvanie masáže 30 – 90 minút.

Indikácie masáže

Kontraidikácie masáže:

Zákaz masáže môže byť celková alebo miestna

Celkové:

Miestne

Príprava klienta na masáž