Športová masáž

Športová masáž je usporiadaný súbor vhodných masérskych hmatov, ktorý pomáha športovcovi zbavovať sa únavy, alebo pripraviť sa na podanie maximálneho športového výkonu.

Typy športovej masáže

Masáž

Celková masáž je vhodná pre unavených a prepracovaných ľudí, na pestovanie tela alebo pre športovcov. Slúži na upokojenie alebo povzbudenie. Pozostáva z masáže dolných končatín, horných končatín, chrbta v ľahu a sede, brucha, pŕs, hlavy a tváre. Trvanie masáže 90 – 120 minút.

Čiastková masáž uprednostňuje sa v liečebnom procese. Častá je u športovcov a klientov s bolesťami chrbta a šije, bolesťami dolných a horných končatín. Trvanie masáže 30 – 90 minút.

Indikácie masáže

Kontraidikácie masáže:

Zákaz masáže môže byť celková alebo miestna

Celkové:

Miestne

Príprava klienta na masáž